Accueil périscolaire, garderie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garderie tous les matins à partir de 7h30

Lundi, mardi, jeudi jusqu'à 18h ( 17h50 à Saint Pierre)

Vendredi, jusqu'à 17h30 (17h20 à Saint Pierre)

 

Etude dirigée: 16h30 à 17h30

Le vendredi: 15h30à 16h30